Bisbe Martí Ruano, 13
Entresòl, 1a
25006 LLEIDA

yeswecan@yeswecanenglish.com
973 222 770
618 005 215

old_Què oferim?

Un ensenyament personalitzat d'anglès dirigit a TOT TIPUS d'alumnat però en particular als alumnes amb:

Discapacitats sensorials
deficiència auditiva-hipoacusia,
i/o  deficiència visual

TELL
Trastorns Específics Llenguatge: pronunciació, comprensió i expressió

TDAH
Trastorn per Dèficit d’Atenció amb/sense Hiperactivitat

Discapacitat intel·lectual (limitació cognitiva) i síndrome de Down

Síndrome Asperger

NEE
Altres Necessitats Educatives Especials