Yes, We Can-English

jo també parlo anglès!

Necessitats Específiques de Suport Educatiu

Per la integració i igualtat d’oportunitats.

El nostre centre compta amb professorat amb formació especialitzada i en constant aprenentatge.

  • Diversitat sensorial
  • Trastorns Específics del llenguatge TELL
  • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb i sense hiperactivitat TDAH
  • Diversitat sensorial i intel·lectuals
  • Altres capacitats
  • Síndrome d’Asperger
  • Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)

Què fem?

Potenciem i motivem l’ensenyament de l’anglès per aquells alumnes amb particularitats o necessitats educatives especials que cursen o no estudis específics i que volen aprendre o millorar el coneixement d’aquesta llengua. Aquest és el nostre fet diferencial i on som els pioners.

Oferim avantatges personals i socials a aquests alumnes que tenen dret a interrelacionar-se i gaudir de l’anglès, malgrat les seves limitacions aparents.

Volem normalitzar les seves aptituds i coneixements amb classes d’anglès lúdiques i divertides, on gaudeixin utilitzant la llengua anglesa com a vehicle de comunicació.

Potenciem i estimulem amb l’anglès la seva autoestima i afavorim així la seva interacció en la societat globalitzada: «Jo també estudio anglès».

Els objectius

Tenim molt clars els nostres objectius. Són els següents:

Perquè els nois i noies amb discapacitats sensorials, TELL i TDAH no tenen límits, en contra d’allò que tradicionalment s’ha considerat.

Els nois i noies amb discapacitat intel·lectual, síndrome de Down i altres NEE tenen dret a interrelacionar-se i gaudir d’una tercera llengua, malgrat les seves limitacions.

Està demostrat que malgrat la disfunció i/o intel·lectual, si l’alumne està motivat i té l’oportunitat d’utilitzar els idiomes, pot aprendre una nova llengua.

Volem normalitzar les aptituds i coneixements d’aquests nois i noies, potenciant la seva autoestima i afavorint així la seva interacció en la societat globalitzada.