Bisbe Martí Ruano, 13
Entresòl, 1a
25006 LLEIDA

yeswecan@yeswecanenglish.com
973 222 770
618 005 215
619 357 922

Necessitats Educatives Especials

 • Cursos a mida
 • Grups reduïts
 • Atenció personalitzada

Jo també parlo Anglès!

Per la integració i igualtat d’oportunitats

El nostre centre compta amb professorat amb formació especialitzada i en constant aprenentatge

 • Diversitat sensorial
 • Trastorns Específics del Llenguatge TELL
 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb i sense Hiperactivitat TDAH
 • Diversitat sensorial i intel·lectuals
 • Altes capacitats
 • Síndrome d’Asperger
 • Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)

Coneixem la problemàtica de primera mà!


Què fem?

 • Potenciem i motivem l’ensenyament de l’anglès per aquells alumnes amb particularitats o necessitats educatives especials que cursen o no estudis específics i que volen aprendre o millorar el coneixement d’aquesta llengua. Aquest és el nostre tret diferencial i on som els pioners.
 • Oferim avantatges personals i socials a aquests alumnes que tenen dret a interrelacionar-se i gaudir de l’anglès, malgrat les seves limitacions aparents.
 • Volem normalitzar les seves aptituds i coneixements amb classes d’anglès lúdiques i divertides, on gaudeixin utilitzant la llengua anglesa com a vehicle de comunicació.
 • Potenciem i estimulem amb l’anglès la seva autoestima i afavorim així la seva interacció en la societat globalitzada: “Jo també estudio anglès”.

Els objectius


Perquè els nois i noies amb discapacitats sensorials, TELL i TDAH no tenen límits, en contra d’allò que tradicionalment s’ha considerat


Els nois i noies amb discapacitat intel·lectual, síndrome de Down i altres NEE tenen dret a interrelacionar-se i gaudir d’una tercera llengua, malgrat les seves limitacions


Està demostrat que malgrat la disfunció sensorial i/o intel·lectual, si l’alumne està motivat i té l’oportunitat d’utilitzar els idiomes, pot aprendre una llengua nova


Volem normalitzar les aptituds i coneixements d’aquests nois i noies,potenciant la seva autoestima i afavorint així la seva interacció en la societat globalitzada


Testimonis

``Vull parlar i entendre l'anglès i, venint a Yes We Can-English, cada dia en sé més”

Testimonial Alfred
Alfred
Estudiant

CONTACTA'NS