Bisbe Martí Ruano, 13
Entresòl, 1a
25006 LLEIDA

yeswecan@yeswecanenglish.com
973 222 770
618 005 215

El nostre mètode


Tots els nivells i edats

ENSENYAMENT PERSONALITZAT

Treballem en grups molt reduïts i oferim sempre una atenció personalitzada. Som especialistes en l’ensenyament personalitzat de l’anglès per a tots els nivells i edats, amb un reforçament d’aquelles aptituds que més necessiti l’alumnat en cada cas: Listening, Speaking, Writing o Reading.

Reforcem l’anglès per aconseguir que l’alumnat escolaruniversitari o adult assoleixin el nivell d’anglès que desitgen segons les seves necessitats i d’acord al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa amb un ensenyament de l’anglès del dia a dia.


Alumnes especials

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Aquest és el nostre tret diferencial i on  som els pioners. Oferim avantatges personals i socials a aquests alumnes que tenen dret a interrelacionar-se i gaudir de l’anglès, malgrat les seves limitacions aparents.

Volem normalitzar les seves aptituds i coneixements amb classes d’anglès lúdiques i divertides, on gaudeixin utilitzant la llengua anglesa com a vehicle de comunicació.

Potenciem i estimulem amb l’anglès la seva autoestima i afavorim així la seva interacció en la societat globalitzada: “Jo també estudio anglès”.


Activitats dins i fora de l’aula

APRENEM DE L’EXPERIÈNCIA

Un cop al mes es realitza un “Special event” o activitat lúdica i cultural especial, tota ella en llengua anglesa, i orientada a aprendre anglès d’una manera natural.

Aquestes activitats que van des d’un taller de cuina, a una sortida a un museu, a una cafeteria, a una improvització de situacions reals com a teatre, etc. estan obertes a tot tipus d’alumnes  externs amb ganes de posar en pràctica el seu anglès.TE N'INFORMEM?

TE N'INFORMEM?

Si desitges més informació, contacta amb nosaltres